Blog

Discover UX Poland – relacja z pierwszego dnia UX Poland ~Matylda Małecka

uxpoland-1
Relacja

Discover UX Poland – relacja z pierwszego dnia UX Poland ~Matylda Małecka

UX Poland – najważniejsza konferencja dla środowiska specjalistów UX odbyła się w tym roku po raz jedenasty, w dniach 2-4 października. Po raz pierwszy formuła konferencji była hybrydowa – zarówno prelegenci, jak i uczestnicy mogli brać udział w wydarzeniu online i offline. Z okazji 10. urodzin UX Poland powstała też dodatkowa cykliczna konferencja online UX Poland Discovery, w ramach której odbyło się 7 sesji od 18 kwietnia do 22 sierpnia 2020. Nagrania wystąpień z obydwu tegorocznych wydarzeń są dostępne na Platformie wiedzy UX Poland.

Pierwszy dzień UX Poland 2020 przyniósł pełen przekrój UX-owych tematów – poczynając od metody projektowania strategicznego, service designu w przestrzeni miejskiej i dostępności potrzebnej nam wszystkim, poprzez data-driven UX i doświadczanie zmysłowe aż po design systemy jako narzędzia do skalowania biznesu. Tegoroczna konferencja skupiała się na temacie UX zaangażowanego społecznie  (drugiego dnia odbyła się dyskusja panelowa na ten temat prowadzona przez Kubę Kuleszę), o czym pierwszego dnia opowiadał Jacek Siadkowski, CEO Gerere, przedstawiciel Programu inkubacyjnego Fundusz Sektora 3.0 i twórca sieci Tech to the Rescue, która otrzymała ostatnio nagrodę Deloitte Fast 50 Impact Star za bezprecedensowy przypadek zjednoczenia branży i szybką transformację w systemową organizację. 

11. edycję UX Poland rozpoczęła Martyna Tarnawska, Service Design Lead z Socjomanii. Opowiadała  o metodzie projektowania strategicznego Service Blueprint, którą można zastosować do mapowania całości usługi, z którą ma do czynienia użytkownik. Service Blueprint jest uniwersalnym narzędziem służącym do analizy usługi i relacji pomiędzy poziomami procesu: frontstage, backstage i procesami wspierającymi. Po to narzędzie możemy sięgnąć, kiedy potrzebujemy przyjrzeć się pełnemu procesowi (a nie tylko punktom styku z użytkownikiem), kiedy chcemy zidentyfikować luki w obsłudze, dodać elementy ulepszające elementy usługi lub stworzyć nową usługę. Przed przystąpieniem do mapowania procesów wewnętrznych i usługi musimy określić cele usługi – zdefiniować, co trzeba zrobić, żeby uzyskać efekt, na którym nam zależy. Pomiędzy aktywnością a fronstage’em zachodzi linia interakcji, pomiędzy frontstage’em a backstage’em zachodzi linia widzialności, pomiędzy backstage’em a procesami wspierającymi zachodzi linia wewnętrznych procesów. W klasycznym podejściu do projektowania usług użytkownik/klient nie przekracza granicy widzialności, czyli nie zagląda na backstage. Jednak możemy zaobserwować ostatnio trend radykalnej transparencji stosowany przez niektóre firmy, w ramach której wpuszcza się klientów za kulisy, co ma uzasadnienie marketingowe. 

Drugi w kolejce był Marcin Krzanicki, który opowiedział o problemach dostępności i niedostępności współczesnych usług i produktów cyfrowych, skupiając się na teorii, według której wszyscy jesteśmy w pewnych momentach życia w jakimś stopniu niepełnosprawni. 

Paulina Walkowiak

Po dwóch wystąpieniach online na scenę wkroczyła wulkan energii Paulina Walkowiak, specjalistka od UX Automation i współtwórczyni narzędzia do analityki webowej cux.io. Pokazała w jaki sposób możemy przejść od wskaźnika do insightu, czyli jak w danych ilościowych szukać odpowiedzi na pytania jakościowe, takie jak: „dlaczego?”. Wskaźniki pozwalają rozpoznać wzorce zachowań, które następnie możemy przełożyć na doświadczenia i z nich wyciągnąć insighty. To trudne zadanie, biorąc pod uwagę, że wielkość badaczy lub projektantów na analitykę webową może przeznaczyć 5% swojego czasu pracy a insighty nie mają wartości, jeśli nie przekładają się na działania. Dane są nam potrzebne jako uzasadnienie naszych (albo cudzych) decyzji projektowych i biznesowych. W przypadku e-commerce’ów ważne jest badanie całej sekwencji zdarzeń na stronie, a nie pojedynczego zdarzenia. Żeby poznać całość doświadczeń użytkownika z intencją zakupową, powinniśmy przeanalizować całą ścieżkę użytkownika/klienta, a nie sam moment porzucania koszyka. Zdarza się, że niektóre elementy strony irytują użytkowników lub klienci porównują produkty między sobą – w takich sytuacjach klienci nie dokonają zakupu w jednym zdarzeniu. Ale jeśli finalnie do niego dojdzie, to możemy ogłosić sukces – cel biznesowy został osiągnięty. Najważniejsze w tym procesie jest właściwe dobranie wskaźników do celu, który określiliśmy na początku. W danych należy szukać wzorców a nie pojedynczych zachowań. 

Kaja Toczyska

Po Paulinie Walkowiak na scenie wystąpiła Kaja Toczyska z pasjonującą opowieścią o doświadczeniach – nauczkach i wyzwaniach z tworzenia od podstaw marketplace’u Twój Psycholog. Na początku wystąpienia Kaja wyjaśniła, czym jest marketplace – modelem biznesowym, który łączy popyt (ludzi, którzy czegoś chcą) z podażą (ludzi, którzy mają tę rzecz lub usługę) i prowadzi do transakcji finansowej. Przy projekcie łączącym dwie strony pojawiło się pierwsze wyzwanie – jak zrobić MVP? Trzeba też zdecydować się na sposób zarabiania – wybrać, czy będziemy pobierać opłatę za rejestrację, subskrypcję, opublikowanie oferty, procent/kwotę od transakcji, wyróżnienie oferty lub reklamy, czy też opłaty od leada. Najlepiej je łączyć. Należy pamiętać też, że podaż jest zawsze trudniejsza niż popyt i w przypadku produktów niszowych mogą nas zaskoczyć kanały dotarcia. 

Jacek Siadkowski

Następnie na scenę wkroczył Jacek Siadkowski, by opowiedzieć o tym, jak projektować produkty cyfrowe, żeby osiągnąć długotrwałą zmianę społeczna. Opierając się na własnych doświadczeniach z projektem prowadzonym w więzieniu, wytłumaczył, dlaczego wiele projektów społecznych się nie udaje. Przede wszystkim winny jest brak perspektyw na przyszłość dla projektu i brak myślenia systemowego. Problematyczne może być też płytkie podejście do problemu i na przykład koncentracja na złych wskaźnikach. Warto szukać projektów, które mają dużą skalę, są możliwe do rozwiązywania dzięki technologii oraz są w pewnym sensie opuszczone i zapomniane. Przy planowaniu projektu warto rozpisać działania krok po kroku i – używając teorii zmiany – określić: inputs, activities, outputs, outcomes i impact. Dobrze jest określić też KPIs (wskaźniki sukcesu) dla każdego etapu teorii zmiany i angażować się razem z innymi przedsiębiorcami społecznymi w działania na rzecz systemowej zmiany polityk publicznych (np. razem z fundacją Ashoka). Pamiętając, że realna zmiana społeczna zachodzi po 2-3 latach od zakończenia projektu, warto zacząć od selektywnego wyboru projektów o wysokim potencjale. Następnie trzeba myśleć całościowo o tym, co musi się stać, żeby zmiana została osiągnięta. W następnym kroku warto szukać sposobu na zmianę systemową, a na koniec – warto myśleć i mierzyć wpływ długofalowo zgodnie z hasłem „Everyone’s a changemaker, you are too!”.

Po przerwie lunchowej Justyna Sołtys, UX/UI Manager w Comarchu opowiedziała o doświadczaniu różnymi zmysłami wartości, celów i emocji na podstawie własnych badań naukowych z zakresu etnografii. Następnie Łukasz Okoński z Play przedstawił Design Systemy jako narzędzia do skalowania biznesu. Design System pozwala zaoszczędzić część czasu pracy niektórych specjalistów, co przy dużych produktach i skali pozwala na spore oszczędności finansowe  organizacji. 

Agata Rączewska i Sabina Białek

Podczas UX Poland 2020 Agata Rączewska i Sabina Białek rozwinęły temat, o którym na wiosnę opowiadały podczas jednej z sesji UX Poland Discovery – projektowanie innowacji dla zrównoważonego rozwoju w oparciu o Design Thinking i współpracę z dziećmi. Zaczęły od słynnego przypadku afrykańskiego chłopca, który zbudował pompę zasilaną energią wiatrową przez turbinę wykonaną ze starego roweru, drzewa eukaliptusowego i części ze złomowiska. Dzięki użyciu tego urządzenia można było nawadniać pola, co doprowadziło do końca kryzysu głodowego. Historia ta została opowiedziana w filmie O chłopcu, który ujarzmił wiatr oraz w wystąpieniu na TEDzie (https://www.ted.com/talks/william_kamkwamba_how_i_harnessed_the_wind?language=en). Pomysł na stworzenie Planety Kreatorów – inicjatywy Agaty i Sabiny – powstał podczas warsztatów z designu dla dzieci Narodowym Instytucie Audiowizualnym a został rozwinięty po szkoleniu przeprowadzonym przez fundację z Holandii. Z doświadczeń z pracy z dziećmi wynika, że dzieci cechuje idealizm, kreatywność i wiara w to, że mogą zmienić świat. Dzieci pytane o to, co chciałaby zmienić na świecie, odpowiadają, że: nie chcą głodu; nie chcą zatrutego powietrza; chcą świata bez wojen, lęku, utraty bliskich; chcą stworzyć lekarstwo na raka oraz nie chcą zabijać lasów. Niestety w szkołach nie uczy się dzieci ani kreatywności, ani o technologiach, nie rozwija się też kompetencji potrzebnych w XXI wieku. Powinniśmy zacząć traktować dzieci jak partnerów, co postulują Agata i Sabina.

Marcin Chłodnicki

Jako ostatni prelegent pierwszego dnia konferencji UX Poland wystąpił dr Marcin Chłodnicki (projektant usług z wieloletnim stażem, który działa w ramach think tanku Service Design Polska) z prelekcją o projektowaniu usług tradycyjnych lub online w sytuacji rozbieżnych interesów na przykładzie projektu Rynku Jeżyckiego w Poznaniu. Rada Osiedla Jeżyce wystąpiła o projekt Rynku Jeżyckiego w ramach budżetu partycypacyjnego. Przeprowadzono solidne badania i konsultacje społeczne, badania etnograficzne, wywiady pogłębione i benchmarking funkcjonalny. Wyniki badań pokazały, że nie ma wspólnego frontu, oczekiwania różnych grup były albo różne, albo wzajemnie się wykluczające. Wyniki badań nie prowadziły do żadnych wniosków projektowych. Zidentyfikowane następujące problemy występujące wśród interesariuszy: nie wiedzą, co się będzie działo, boją się realizacji projektu, nie czują się partnerami projektu, mają całkowicie rozbieżne oczekiwania wobec projektu. Prace nad tym projektem od strony projektowania usług pokazały, że konieczne jest ujawnianie celów interesariuszy, np. instytucji. Nie jest też możliwe uniknięcie konfrontacji – wylewania żalów, strachów i oczekiwań. Lepiej ten proces zaprojektować i mieć go pod kontrolą. Konieczna jest partnerska relacja pomiędzy stronami – wzajemny szacunek, prawda, równowaga, komunikacja i tolerancja. Partnerska relacja pomiędzy interesariuszami jest dobrą praktyka przy prowadzeniu każdego projektu. I takich projektów Wam życzę – społecznie istotnych i partnerskich.

Źródła zdjęć:
https://www.facebook.com/UxPoland/photos
https://www.flickr.com/photos/uxpoland/albums/72157716557081527/with/50511969843/


Matylda Małecka – copywriterka i redaktorka w zespole „UX Magazynu”. Bada, pisze, projektuje. Była doktorantką antropologii, nadal zafascynowana jest nowym rodzajem doświadczeń, jakie mają ludzie z technologią oraz metodami kokreacji. Człowiek orkiestra – łączy wrażliwość świata kultury z empatią świata projektantów oraz efektywnością branży mediowej.

Matylda Małecka

Komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *