Audyt UX

Audyt UX

Audyt ekspercki (audyt użyteczności) polega na sprawdzeniu interfejsu pod kątem jego użyteczności. Ma na celu wykrycie błędów i zaproponowanie metod ich rozwiązań. Ocena odbywa się na podstawie wiedzy i doświadczenie audytora-eksperta. Celem audytu jest poprawa procesu, w którym użytkownik realizuje określone zadania. Audyt zawsze zależy od kontekstu, celu biznesowego danej organizacji, procesu oraz grupy odbiorców.
Audyt przeprowadzany jest na podstawie trzech wybranych metod badawczych:
  • analiza heurystyczna,
  • wędrówka poznawcza (cognitve walkthrough),
  • lista kontrolna (usability checklist),

Ile trwa?

Czas trwania audytu zależy od tego jak bardzo rozbudowany jest dany serwis/strona internetowa/aplikacja oraz jakie metody zostaną wykorzystane w trakcie analizy. W przypadku stron internetowych audyt zawsze przeprowadzany jest na trzech rozdzielczościach: desktop, tablet, mobile.

Korzyści?

Dzięki konkretnym rekomendacjom zwiększysz zadowolenie klientów w trakcie korzystania z produktu/usługi cyfrowej, przyspieszysz proces obsługi użytkownika, wyeliminujesz aktualne problemy z którymi się borykają Twoi użytkownicy. Zaproponowane zmiany wpłyną na wzrost przychodów oraz współczynnika konwersji. Usprawnienia pozytywnie przyczynią się do rozwój Twojego produktu.

Co otrzymam po audycie?

Po wykonanym audycie otrzymasz obszerny raport wraz z rekomendacjami, które pozwolą Tobie zoptymalizować stronę pod kątem UX.

Cena?

 
Cena audytu zależy od strony internetowej oraz wymagań związanych z samym audytem. W celu dokładnej wyceny prosimy o kontakt biuro@uxmagazyn.pl