Warsztaty

Temat: Warsztat pracy projektanta interfejsów głosowych

Upside jest agencją technologiczną specjalizującą się tworzeniu produktów connected experiences, które łączą doświadczenia użytkownika z nowymi interfejsami i technologiami.

Termin: 8.02, Warszawa

Opis: Celem warsztatu jest zapoznanie użytkowników z narzędziami i metodami pracy wykorzystywanymi podczas pracy nad prototypem aplikacji głosowej. Podczas szkolenia przejdziemy przez krótkie wprowadzenie do ekosystemu interfejsów głosowych oraz zapoznamy się z rozwiązaniami, które zdobyły największe uznanie wśród użytkowników. Porozmawiamy o różnicach w budowaniu doświadczeń dla użytkowników interfejsów graficznych i głosowych. Wspólnie przygotujemy i przetestujemy scenariusz dialogów w aplikacji głosowej.

Podczas warsztatów odpowiemy na pytania:

  • Dlaczego interfejsy głosowe zyskują coraz większą popularność?
  • Jak wygląda praca projektanta VUI (Voice User Interfaces)?
  • Jakie są trendy i kierunki rozwoju interfejsów głosowych w 2020 roku?
  • Jakie narzędzia i metody badawcze są najczęściej stosowane podczas projektowania VUI?
  • Jakie są dobre i złe praktyki projektowe?

Zapisy: Osoby zainteresowane zapraszamy do kontaktu poprzez warsztaty@uxmagazyn.pl. W tytule (VUI,imię, nazwisko).

Cena: 700 zł

Prowadzące

Kasia Ryniak: trendwatcherka i konsultant biznesowy. Założycielka agencji technologicznej Upside zajmującej się projektowaniem i wdrażaniem rozwiązań opartych o nowe technologie do biznesu. Pomaga organizacjom dobrze wykorzystać technologię do zaadresowania wyzwań dzisiejszego (i jutrzejszego) świata. Ekspertka od projektowania asystentów głosowych i Voice User Interfaces. Szkoli, edukuje i szerzy wiedzę o digitalu oraz rozwoju technologii, a przy kawie lubi rozmawiać o przyszłości.

Kasia Cieślak: dba o rozwój strategii marketingowej w agencji technologicznej Upside. W obszarze Voice zajmuję się badaniami i projektowaniem interakcji użytkownika z interfejsem głosowym. Rozwiązania głosowe najbardziej ceni za ich łatwą dostępność i szerokie możliwości zastosowania. Obecnie jest studentką Szkoły Doktorskiej AGH, gdzie realizuje projekt badawczy z zakresu gender i nowych technologii.