Regulamin warsztatów on-line

Regulamin warsztatów on-line

 1. Organizatorem warsztatów on-line jest Consilio Web Karolina Płaskowicka NIP: 5252786505 REGON: 383061051.
 2. Niniejszy regulamin dotyczy osoby zapisującej się na warsztaty on-line, zwanej dalej Uczestnikiem.
 3. Warsztaty on-line realizowane są za pośrednictwem serwisu internetowego www.zoom.us, zwanego dalej Serwisem Internetowym.
 4. Zgłoszenie na warsztaty on-line jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu oraz Polityki prywatności – w szczególności w zakresie przetwarzania i ochrony danych osobowych.

1. Zgłoszenie do udziału w warsztatach

 1. Zgłoszenia na warsztaty on-line dokonywane są za pośrednictwem Serwisu Internetowego. Lista warsztatów on-line dostępna jest w zakładce „Warsztaty” lub na stronie Facebooka w zakładce „Wydarzenia”.
 2. W celu dokonania rejestracji na warsztaty on-line Uczestnik powinien napisać maila na adres warsztaty@uxmagazyn.pl.
 3. Istnieje możliwość wystawienia faktury za warsztaty on-line, w tym celu należy zgłosić taką potrzebę.
 4. Na podany adres e-mail przesłane zostaje potwierdzenie zapisu na warsztaty on-line wraz z danymi do dokonania opłaty za warsztaty, tj. numer konta bankowego, nazwa odbiorcy oraz tytuł przelewu.

2. Płatności

 1. Warunkiem uczestnictwa w warsztatach on-line jest dokonanie opłaty za warsztaty.
 2. Każdy Uczestnik po otrzymaniu maila z informacją odnośnie zapłaty za warsztaty powinien jak najszybciej dokonać opłaty przy użyciu danych przesłanych na adres e-mail po dokonaniu rejestracji.
 3. Po zaksięgowaniu płatności na podany przy rejestracji adres e-mail przesłane zostaje potwierdzenie otrzymania płatności oraz dostęp do warsztatów on-line.
 4. Jeśli Uczestnik zgłosił potrzebę otrzymania faktury na firmę, zostaje ona przesłana na podany przy rejestracji adres e-mail w osobnej wiadomości.
 5. W przypadku rezygnacji z warsztatów Organizator zwraca 10 % opłaty. Zwrot następuje jedynie gdy rezygnacja wpłynie na adres warsztaty@uxmagazyn.pl dzień przed rozpoczęciem warsztatów.

3. Dostęp do warsztatów on-line

 1. Warsztaty on-line odbywają się na Serwisie Internetowym www.zoom.us.
 2. Po dokonaniu płatności za warsztaty on-line na podany przy rejestracji adres e-mail przesłane zostają dane dostępowe do warsztatów on-line, tj. dokładny adres strony w ramach Serwisu Internetowego, na której dostępne są warsztaty .
 3. Zabrania się udostępniania danych dostępowych osobom niebędącym Uczestnikami warsztatów.
 4. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania dostępu do warsztatów on-line Uczestnikowi, który złamie postanowienia niniejszego Regulaminu.

4. Materiały dydaktyczne oraz zaświadczenie o uczestnistwie w warsztatach

 1. Uczestnik otrzymuje zaświadczenie o uczestnictwie w warsztatach.
 2. Prezentacja ze szkolenia jest udostępniana drogą mailową w ciągu 5 dni roboczych po zakończonym spotkaniu.

Organizator zastrzega sobie prawo do zmian niniejszego Regulaminu.