Numer 4

26.00

Pierwszy kwartalnik poświęcony branży projektowania doświadczeń, jakie towarzyszą użytkownikowi podczas korzystania z produktu. Naszym głównym celem jest rozpowszechnianie wiedzy, która umożliwi projektowanie bardziej przemyślanych rozwiązań dla każdej grupy odbiorców.

Liczba stron: 85

Dokonując zakupu otrzymasz magazyn w formacie: pdf, mobi, epub.

Opis

1. Aleksandra Bis “Projektowanie świadome, czyli dla wszystkich”

Źle dobrane grupy badawcze lub dane, na których uczymy sieci neuronowe, mogą skutkować wieloma problemami. Dopiero w trakcie użytkowania systemu okazuje się, że działa błędnie lub krzywdząco w stosunku do całych grup społecznych. Obecnie można zauważyć coraz większe korzyści związane z zapobieganiem tym tendencjom poprzez pracę w zróżnicowanych pod wieloma względami zespołach.

2. Katarzyna Zerka “Złośliwa technologia”

Zachowania urządzeń, których używamy, możemy interpretować w sposób fizykalny, funkcjonalny i intencjonalny. Z artykułu dowiesz się, na czym polega każdy z tych sposobów i jak możemy je wykorzystać w projektowaniu coraz bardziej zaawansowanych maszyn społecznych. Na relacje z nimi wpływają nasze naturalne mechanizmy poznawcze i w zależności od przeznaczenia robota warto je wykorzystać w różny sposób.

3. Monika Sznel “Persony pozaludzkie i UX cyrkularnych produktów cyfrowych, czyli projektowanie w antropocenie 2.0”

Antropocenem nazywamy obecną epokę, której wyróżnikiem jest ogromny wpływ człowieka na otaczający go świat. Zatem coraz ważniejsze staje się kierowanie uwagi projektantów oraz użytkowników na problemy związane z ignorowaniem negatywnych skutków własnych działań. Służyć temu może choćby tworzenie person pozaludzkich lub kierowanie się etyką projektowania i wyrabianie korzystnych nawyków u naszych użytkowników – przykłady pokazują, że przynosi to realne korzyści firmom wprowadzającym takie praktyki w życie.

4. Wojciech Aleksander “UX writing po kolei. Od user story do wdrożenia”

Na każdym etapie projektu potrzebna jest praca UX writera. Podobnie jak UX designer, musi on rozumieć użytkownika i analizować jego interakcję z produktem, zauważając kluczowe etapy, w których potrzebne są dokładniejsze informacje tekstowe, a następnie je opracowując, często od zera. Artykuł opisuje szczegółowo cały proces, pozwalając zrozumieć, jak UX writing wygląda “od kuchni”.

5. Marta Lewandowska “Gov.pl – proces projektowania cyfrowej bramy do administracji publicznej”

Ujednolicony dostęp do stron internetowych wszystkich ministerstw zdecydowanie ułatwił obywatelom wykonywanie niezbędnych administracyjnych czynności. W artykule przedstawiony został cały proces projektowania takiego systemu. Od zauważenia potrzeb użytkowników, przez kolejne etapy planowania i diagnozowania błędów, aż do przedstawienia najważniejszych założeń finalnego projektu dowiadujemy się, czym warto się kierować przy budowaniu wielkoskalowych projektów.

6. Marta Drożdż “Po co miastu UX?”

Doświadczenia mieszkańców miasta mogą być badane podobnie jak doświadczenia użytkowników aplikacji. Na przykładzie warszawskiego Ronda Wiatraczna został przeprowadzony szczegółowy wywiad z użytkownikami i zdiagnozowano najbardziej palące problemy. Badania UX w kontekście miast mogą być pierwszym krokiem do realnego poprawienia jakości życia ludzi.

7. Elżbieta Bojarczuk, Łukasz Korulczyk “Jak rozpocząć międzynarodowy projekt badawczy”

Czasami standardowe metody badania potrzeb użytkowników nie mogą zostać wykorzystane. Jednak z pełnego arsenału możliwych działań UX-owca zawsze można coś wybrać. Przeczytasz tu o tym, jak wygląda przeprowadzenie wartościowego badania potrzeb użytkowników w praktyce – w trudniejszych warunkach i w dziedzinie pełnej prawnych regulacji.