Regulamin warsztatów

Regulamin warsztatów on-line

Organizatorem zajęć jest Consilio Web.

1. Warunkiem uczestnictwa w warsztatach jest akceptacja tego regulaminu oraz uregulowanie płatności.

2. Informacje o prowadzonych warsztatach są dostępne na stronie internetowej UX magazynu https://uxmagazyn.pl/warsztaty/

3. Zapisy na warsztaty odbywają się mailowo poprzez warsztaty@uxmagazyn.pl

4. Prowadzący mają prawo do usunięcia z warsztatów uczestników, którzy nie mają uregulowanej płatności za warsztaty lub naruszają zasady bezpieczeństwa oraz powszechnie przyjęte normy zachowania.

5. W przypadku rezygnacji z warsztatów Organizator zwraca 10 % opłaty. Zwrot następuje jedynie gdy rezygnacja wpłynie na adres warsztaty@uxmagazyn.pl dzień przed rozpoczęciem warsztatów.

6. Każdy uczestnik jest zobowiązany do przestrzegania regulaminu warsztatów, poszanowania mienia oraz przestrzegania zasad bezpieczeństwa i kulturalnego zachowania.

7. Uczestnik zapisujący się na warsztaty wyraża zgodę na wykorzystanie wizerunku w materiałach promocyjnych Organizatora (materiały drukowane, internet, pliki elektroniczne np. prezentacje multimedialne).

8. Organizatorzy nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za rzeczy pozostawione w sali w której odbywają się warsztaty.

9. Wszelkie opinie i skargi należy kierować mailowo na adres warsztaty@uxmagazyn.pl

10. O wszelkich sprawach nieujętych w tym regulaminie decyduje organizator. Regulamin wchodzi w życie z dniem podpisania.