Numer 2

26.00

Pierwszy kwartalnik poświęcony branży projektowania doświadczeń, jakie towarzyszą użytkownikowi podczas korzystania z produktu. Naszym głównym celem jest rozpowszechnianie wiedzy, która umożliwi projektowanie bardziej przemyślanych rozwiązań dla każdej grupy odbiorców.

Liczba stron: 80

Dokonując zakupu otrzymasz magazyn w formacie: pdf, mobi, epub.

Opis

Przedstawiamy spis treści drugiego wydania kwartalnika:

1. Projektując niewidzialne – wprowadzenie do interfejsów głosowych, Katarzyna Cieślak

Voice User Interfaces (VUI) to podstawowe lub dodatkowe interfejsy wizualne, dźwiękowe i dotykowe, które umożliwiają interakcję głosową między ludźmi i urządzeniami. Asystenci głosowi pomagają realizować proste czynności w codziennym życiu, umożliwiają szybkie korzystanie z wielu produktów i serwisów. Przyzwyczajeni do interfejsów graficznych wiemy jak duże znaczenie ma warstwa wizualna, którą w przypadku Voice musimy zastąpić konwersacją. Podstawowa zasada: minimum słów, maksimum treści.

2. Jak zostać badaczem/badaczką w jeden dzień?, Justyna Turek

Design Safari to zbiór narzędzi przygotowany przez firmę doradztwa wzorniczego Change Pilots, który pozwala w prosty i szybki sposób przeprowadzić badania jakościowe, dokonać syntezy i przełożyć wyniki na kreatywne rozwiązania. Proces badawczy Design Safari obejmuje 5 kroków: określenie propozycji wartości i zaplanowanie procesu, określenie terenu badawczego i respondentów, dobranie narzędzi do zbierania informacji w terenie, wyjście w teren, synteza zebranych materiałów. Podejście Design Safari wyróżnia się tym, że jest to tzw. badanie niskiego ryzyka – nie wymaga budżetu.

3. Siatka jako podstawa tworzenia Design Systemu, Michał Malewicz

Design System jest zbiorem zasad oraz elementów, pozwalającym projektantom i programistom na szybsze i bardziej spójne wdrażanie projektów. Częścią Design Systemu są poszczególne komponenty, takie, jak przyciski czy Checkboxy oraz ogólne zasady, np. grid, typografia i kolorystyka. Grid, czyli po polsku „siatka”, to struktura oparta na liniach pomocniczych, mająca za zadanie utrzymać elementy layoutu w harmonii. Jeśli grid jest dobrze zbudowany, to projekt wydaje się wygodniejszy i bardziej przyjazny. Losowo przygotowana siatka obniża czytelność, co może mieć wpływ na zaufanie użytkowników i sprzedaż.

4. A gdyby zwierzęta umiały projektować? – wprowadzenie do dziedziny Animal Computer Interaction, Olga Bańka

Celem ACI jako dziedziny naukowej jest zrozumienie interakcji, jaka zachodzi pomiędzy zwierzętami a technologią oraz projektowanie rozwiązań interaktywnych dla zwierząt. ACI zakłada, że kreowane produkty powinny odpowiadać na potrzeby zwierząt oraz wspierać je w codziennym życiu. Zwierzę jest wcielane do procesu projektowego w roli pełnoprawnego interesariusza i odbiorcy końcowego produktu. Projektowanie użytecznych rozwiązań dla zwierząt wymaga potraktowania ich poważnie i przyjrzenia się światu z ich perspektywy.

5. 7 pułapek Design Thinking, Mateusz Kałamarz

Podejście Design Thinking umożliwia ustrukturyzowanie procesu projektowego, zwiększenie kreatywności, tworzenie innowacyjnych rozwiązań na podstawie szybkich i tanich prototypów. Na nowych adeptów pracy w tym podejściu czyha jednak wiele pułapek. Odpowiednio wprowadzone DT pozwala na osiągnięcie widocznych rezultatów na poziomie biznesowym i zespołowym. Wprowadzenie go do firmy jak najbardziej się zwraca.

6. Sztuka projektowania uniwersalnych rozwiązań, czyli jak próbować zadowolić młodych i starszych użytkowników, Agata Skoczkowska, Krystian Krawczyk

Ludzie młodzi korzystają z portali społecznościowych i aplikacji mobilnych w zupełnie inny sposób niż seniorzy. Upubliczniają mnóstwo prywatnych danych bez przewidywania konsekwencji. Seniorzy są znacznie bardziej zachowawczy i preferują spotkania face-to-face. Jak zaprojektować rozwiązanie, które da poczucie bezpieczeństwa zarówno seniorowi, jak i jego wnukom? Przede wszystkim należy uprościć systemy i komunikować w sposób zrozumiały dla seniorów.

7. Lean UX: Piękna czy Bestia? Kiedy Lean UX ma sens?, Joanna Ostafin

Metoda iteracyjnego tworzenia produktów Lean UX opiera się na 3 zasadach: budowaniu właściwych produktów, w krótszym czasie, bez marnotrawienia zasobów. Proces Lean UX składa się 3 etapów: think (learn), make (build) i check (measure). Lean UX najlepiej sprawdza się przy tworzeniu produktów innowacyjnych, w których prawdopodobnie będzie wiele zmian i pivotów, do których ulepszania podchodzimy długofalowo, a jak najszybciej chcemy zebrać feedback od użytkowników i stakeholderów. Niepewność, którą implikuje ta metoda sprawia, że jest ona nielubiana zarówno przez projektantów, jak i klientów. Przy podjęciu odpowiednich kroków można z powodzeniem korzystać z zalet Lean UX.