Listopad kursy

4.11 – Priorytetyzacja na warsztatach UX

2,5 h
Początkujący

Żyjemy w czasach, kiedy każdą aplikację można skopiować i napisać …