Zabezpieczone: Zasady Gestalt w projektowaniu interfejsów ~ Izabela Kozioł

Zabezpieczone: Zasady Gestalt w projektowaniu interfejsów ~ Izabela Kozioł

Treść jest chroniona hasłem. Aby ją zobaczyć, proszę poniżej wprowadzić hasło: